Ledarskapsforum 2017-2018

Ledarskapsforum 2017-2018

Ledarskapsforum 2017-2018 - att leda utveckling

Det är en självklarhet idag att lärande inte tar slut efter ungdomsåren. Vi fortsätter att utvecklas och förändras livet igenom. Vi börjar även vara överens om att lärande inte enbart sker i formell skolmiljö eller vid planerade utbildningstillfällen.

Lärande och kompetensutveckling sker till största delen i arbetsmiljön och generellt i vardagen. Här definierar vi en av dagens stora utmaningar. Hur skall vi som ledare kunna organisera för utveckling och lärande som sker kombinerat på jobbet, på fritiden och även strukturerat på nätet och i klassrumsmiljö?

70:20:10 är ett av svaren på denna utmaning 70:20:10-modellen har öppnat ögonen för många ledare gällande lärande och kompetensutveckling. Enligt 70:20:10 så lär vi oss till 70 procent på jobbet i utmanande uppgifter, i problemlösning och av misstag och reflektion. 20 procent av lärandet sker i interaktion med kollegor och andra människor och i olika nätverk. Mentoring och coaching är exempel på relationsbaserat lärande. 10 procent av lärandet sker med formella metoder såsom studiedagar, e-lärande och andra planerade aktiviteter.

70:20:10-modellen har ökat vår medvetenhet om att lärande och utveckling till stor del sker utanför klassrummet och formell utbildning. Med modellens hjälp kan vi organisera och leda lärande och utveckling som svarar mot dagens behov i arbetslivet.

Forskning har visat att verksamheter och produktion som förutsätter förnyad och komplex teknologi kräver ständig anpassning till interna och externa förändringar. Denna anpassning ställer krav på lärande och kompetensutveckling på alla nivåer i organisationen.

Slutsatsen är; - det är nödvändigt för ledaren att organisera såväl för en trimmad produktion som för lärande och kompetensutveckling! Detta är utgångspunkter för Ledarskapsforum 2017-2018.

Årets Ledarskapsforum består av sammanlagt 12 temadagar.
Du kan liksom tidigare delta för en dag eller flera, allt enligt eget behov. Behöver du eller dina kollegor en längre och målinriktad utvecklingsprocess, kan ni rikta in er på någon av våra ledarskapsexamina.

För mer information

Johnny Forsman, tfn 044 750 32 60,
Björn Brännbacka, tfn 044 750 32 94,
Linda Nygård, tfn 050 433 24 06 ,
Kim Byholm, tfn 050 332 33 45,

 

Anmäl dig på nätet!

http://www.eduya.fi/index.php/utbildningar/category/ledarskapsforum

 

Uppdaterat:

torsdag, 12 oktober 2017

suomeksi 30hineenglish 30h