Makevi - landsbygdsutvecklare på nätet

Målgrupp
Deltagande läroanstalter, examinander, bedömare och utbildare samt organisationer och företag som verkar för att utveckla landsbygden

Målsättning
Erfarenheter av fristående examina har visat att vuxenstuderande vill minimera sin tid i den traditionella lärmiljön och därför får den virtuella arbetsmiljön på arbetsplatsen en allt större betydelse med tanke på landsbygdens utveckling.

Projektets mål är bland annat att utveckla samarbete med nya aktörer, en nationell resursbank av bedömare, bedömningsmetoder och -material samt att utveckla en lär- och bedömarmiljö som är användbar inom alla yrkesområden inom vilka fristående examina arrangeras.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.09

suomeksi 30hineenglish 30h