Målare

Målare

 Låter målning, renovering och färgsättning lockande? Har du ett gott handlag och tycker om detaljer? Genom att välja YA:s mångsidiga målarutbildning kan du skapa och färgsätta såväl ditt jobb som din framtid. Vid YA kan du bli målare på svenska i Finland. Utbildningen ger dig grunderna i såväl traditionell som modern interiör- och exteriörmålning. I studierna ingår också byggnadsmåleri och byggnadsvård, dekorationsmålning, inredning samt plattsättning och golvläggning.

 

Kompetensområde

Kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen, målare.

Ansökningens startdatum

 • 01.01.2017

Anmälningens slutdatum

 • 04.08.2017

Utbildningens startdatum

 • 14.08.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Augusti 2017

Utbildningens längd

 • 1,5-2 år
 

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

MÅLGRUPP

Vuxenstuderande

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Målarens vardag består av arbetsmoment som målning, spackling, inrednings- och dekoreringsuppgifter men också platt- och golvläggning. På arbetsmarknaden är efterfrågan på målare god. Arbetsplatser finns inom inrednings-, målnings- och byggnadsbranschen. Potentiella arbetsgivare är också bygg- och trävaruhus i regionen.

I grundexamen ingår två obligatoriska examensdelar och minst fyra valbara examensdelar.

DE OBLIGATORISKA EXAMENSDELARNA ÄR:

 •  Reparationsmålning av byggnader
 •  Nybyggnadsmålning

DE VALBARA EXAMENSDELARNA ÄR BLAND ANNAT FÖLJANDE (FYRA SKALL VÄLJAS):

 •  Fasadmålning av småhus
 •  Renovering av byggnadsytor
 •  Förnyande av golvbeläggningar
 •  Plattläggning av våtrum
 • Specialmålning

 • Företagsamhet

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Arbeta som målare, plattsättare eller golvläggare möjlighet till vidareutbildning till t.ex. byggnads ingenjör inom privat eller offentlig sektor. Möjlighet till yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom området.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Yrkesakademin i Österbotten har ett nära samarbete med arbetslivet i regionen.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Den förberedande utbildningen ordnas i Campus Kungsgårdens nya och moderna
utrymmen. Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en e-ansökningsblankett. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR

Utbildare, Charles Söderman, tfn 050-502 55 57 eller
(yrkesspecifika frågor kring studierna)

Vägledare, Jaana Blomqvist, tfn 050-373 77 11 eller
(allmänna frågor kring vuxenutbildning)

 

 

 

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h