Mångprofessionell studerandevård

Utvecklingsprojektet jobbar med stöd för genomförandet av lagen om studerandevård genom följande tyngdpunkter:

- Utveckling av de tjänster som den nya elev-och studerandevårdslagen förutsätter.

- Stöd för beredningsprocessen och genomförandet av den generella och individuella studerandevårdsplanen.

- Utveckling och spridning av verksamhetsmodeller och material inom studerandevården som främjar de studerandes välbefinnande.

- Utveckling av verksamhetsmodeller och myndighetssamarbete för akuta kris-, hot-och farosituationer.

- Utveckling och spridning av utbildningsanordnarens egenkontroll i koppling till kvalitetsäkringen av studerandevården.

Startdatum:
  • 03.06.14
Slutdatum:
  • 31.12.15
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Axxell (koordinator), Optima och Inveon
Kontakt:
  • Jimmy Sandbacka, tfn 050 5233448,
Mångprofessionell studerandevård

Uppdaterad: måndag, 25 januari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h