Med läroprocessen i fokus

Målgrupp
Lärare, studiehandledare och elevvårdspersonal som deltar i utvecklingsarbetet gällande personliga planer för lärande.

Målsättning
Projektets mål är att utveckla rutiner kring den personliga planen för lärande i utbildningen samt att synliggöra planen för alla inblandade parter. De nya examensgrunderna som tas i bruk 2008-2010 betonar studerandes möjligheter till individuellt framskridande samt nära samarbete med arbetslivet. Inlärningen kommer att ske också på andra ställen än i skolan och därför vill man bli bättre på att göra upp, uppdatera och beakta den personliga studieplanen samt klargöra de olika parternas roll och ansvar.

Den personliga studieplanen ska implementeras i vardagsverksamheten och fungera som ett verktyg för alla involverade i inlärningsprocessen.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.10

suomeksi 30hineenglish 30h