Motorsågskurs (12h)

Motorsågskurs (12h)

Teori/grunder: Onsdag 1.10 kl. 18-21, ABC Runsor
Service och underhåll: Onsdag 8.10 kl. 18-21 vid  YA! Campus Kungsgården, Vasa
Praktisk motorsågshantering: Lördag 11.10 kl. 10-16

Program: Arbetsteknik, säker motorsågshantering, arbetarskydd och skyddsutrustning, service, filning och underhåll, praktiska sågövningar.

Kursavgift: 25€

Förhandsanmälan: Pernilla Kvist, 0500-863 671, eller senast 26.9.2014.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h