Närodlat och kvalitet

Målet med projektet är att väcka ett större intresse för råvaror producerade i Österbotten och att öka utbudet på regionala råvaror och livsmedel. Att använda sig av närodlade livsmedel har positiv effekt på både ekonomin och sysselsättningen i regionen.

De inhemska livsmedlens konkurrenskraft på marknaden ökas genom att utveckla kostnadseffektiva logistiska alternativ och ta fram information om ren och etisk jordbruksproduktion.

Verksamheten utgår från det som gjordes inom projektet Regionproducerad mat i österbottniska storkök under 2004-2007.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • Konsumenterna, jordbrukare och växthusodlare, förädlare och förpackare inom livsmedelsindustrin samt inköpare och offentliga sektorns matbespisning, t.ex storkökspersonal, inköpare.
Startdatum:
  • 01.04.08
Slutdatum:
  • 30.03.13
Finansiär:
  • EJFLU / ELY
Partner:
  • Österbottens svenska producentförbund r.f. och Folkhälsan
Kontakt:
  • Kristina Linde, 050 572 41 53,

Uppdaterad: måndag, 12 maj 2014

suomeksi 30hineenglish 30h