Närvårdare - Kompetensområde Handikappomsorg

 

Examensbenämning

Närvårdare

Utbildningsort eller område

 • Österbotten, Yrkesakademins enhet i Pedersöre, Sursikvägen 41, Bennäs

Kompetensområde

Handikappomsorg

Ansökningens startdatum

 • 05.06.2017

Anmälningens slutdatum

 • 03.11.2017

Utbildningens startdatum

 • 15.01.2018
 

Utbildningens längd

 • 1 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examenskostnader

 • 58 €

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen -Närvårdare

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1 år beroende på din personliga examensplan.

Samarbete med andra aktörer

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

Karriärmöjligheter

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg har färdigheter att klientcentrerat planera, genomföra och utvärdera vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika handikapp och från olika kulturer samt kan fungera som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta kompetensområde är olika verksamhetsmiljöer inom handikappomsorgen

Utbildningens Innehåll

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg har färdigheter att klientcentrerat planera, genomföra och utvärdera vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika handikapp och från olika kulturer samt kan fungera som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för handikappomsorg. De respekterar en handikappad klients självbestämmanderätt, kan stöda hans/hennes delaktighet och identifiera sitt eget sätt att använda makt. De kan kommunicera med olika klienter och använder vid behov kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal. De kan använda hjälpmedel för handikappomsorg och kan handleda klienten att använda dem på ett säkert sätt. De kan stöda och handleda den handikappade i främjande av klientens hälsa samt bemöta krävande klienter. De som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg kan tillsammans med klienten planera en trivsam och trygg boende- och livsmiljö för den handikappade klienten. Arbetet gäller mänskliga relationer och utförs tillsammans med den handikappade, hans/hennes närmaste samt den multiprofessionella arbetsgruppen. Arbetet kräver en kreativ problemlösningsförmåga samt en kontinuerlig utveckling av det egna arbetet.

Målgrupp

Närvårdare som önskar stärka sitt kunnande inom handikappomsorg

Internationalisering

Utbildningsstyrelsen har producerat tillägg till slutbetyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). I tillägget till slutbetyg för yrkesinriktad examen ingår ytterligare uppgifter om studiernas innehåll och den yrkesbehörighet och kompetens som utbildningen ger. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. Du får tillägg till slutbetyg från läroanstalten. Du kan också själv skriva ut tilläggen från Utbildningsstyrelsens webbsida.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker elektroniskt via denna länk. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Utbildningens kontaktperson

Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 3145 eller och Samordnande utbildare Ebba Granström tfn 044-750 32 91 eller

Kontakt för den förberädande utbildningen

Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 3145 eller

Typ av inträdesförhör

Intervju och diskussion ordnas hösten 2017. Plats för urvalsprov: Pedersöre

Beskrivning av urvalsprov:

Intervju och diskussion

Uppdaterat:

tisdag, 15 augusti 2017

suomeksi 30hineenglish 30h