Närvårdare - Kompetensområde akutvård

Examensbenämning

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen -Närvårdare

Kompetensområde

Akutvård

Ansökningens startdatum

 • 27.02.2017

Ansökningens slutdatum

 • 07.04.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 1 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

 

MÅLGRUPP

Närvårdare som önskar stärka sitt kunnande inom akutvård och få behörighet att arbeta inom sjuktransportföretag eller räddningsverkens akutvårdsenheter, sjukhusens jourpolikliniker eller hälsocentralernas jourmottagningar samt operationsavdelningar vid universitets- eller centralsjukhus.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för akutvård kan utföra ett säkert arbete i akutvårdstjänster i olika miljöer och sköta en akutvårdspatient i en ambulans och på jourmottagningen. De kan arbeta i patientens vårdprocess på polikliniker och i perioperativa vårdenheter. De kan i sitt arbete dra nytta av den kunskapsbas som förutsätts i akutvårdstjänst, vårdarbete för en jourpatient och i peri-operativ vård samt kan utföra multiprofessionellt samarbete med myndigheterna. De kan beakta hur olika sjukdomar och skador inverkar på människans livsfunktioner och beteende. De kan ordna med psykosocialt stöd åt en akutvårdspatient och patientens närstående och åt övriga personer som varit med om händelsen. De kan i sitt arbete använda vårdsredskap och apparater inom hälsovården, ombesörja dagligt underhåll av dem och ambulansen samt se till att de är i funktionsdugligt skick. De kan köra ambulans. De behärskar olika repositions- och stödbehandlingar som hör till immobiliseringsbehandlingen av patienten samt gipsning av de vanligaste skadorna i övre och nedre extremiterna och kan handleda patienten i dem.

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för akutvård kan utföra akutvårdstjänster i olika miljöer. Typiska arbetsplatser är sjuktransportföretag eller räddningsverkens akutvårdsenheter, sjukhusens jourpolikliniker eller hälsocentralernas jourmottagningar samt operationsavdelningar vid universitets- eller centralsjukhus.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Österbotten; Utbildningen ordnas vid YA:s enhet i Vasa

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion samt fysiskt test

Tidpunkt: 19.04.2017

Plats för urvalsprov: Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker elektroniskt via denna länk. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. En förutsättning för att bli antagen till studier akutvårdstjänster i sjuktransport och framförande av ambulans som ingår i examensdelen Verksamhet i akutvårdstjänster är avlagt godkänt B-klass körkort innan dessa studier inleds eller förberedande utbildning börjar.Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Kontakt för den förberedande utbildningen

Utbildare Maria Männikkö, tfn 044-750 3144 eller

Utbildningens kontaktperson

Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 31 45 eller och Samordnande utbildare Ebba Granström tfn 044-750 32 91 eller

Uppdaterat:

tisdag, 21 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h