Närvårdare - Kompetensområde sjukvård och omsorg

Examensbenämning

Närvårdare

Kompetensområde

Sjukvård och omsorg

Ansökningens startdatum

 • 05.06.2017

Anmälningens slutdatum

 • 03.11.2017

Utbildningens startdatum

 • 15.01.2018

Ubildningens begynnelsetermin

 • Våren 2018

Utbildningens längd

 • 1 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning

Examensavgift

58 €

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen -Närvårdare

 

MÅLGRUPP

Närvårdare som önskar stärka sitt kunnande inom sjukvård och omsorg.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De använder sig i sitt arbete av en tvärvetenskaplig kunskapsbas för sjukvård och omsorg. I arbetet poängteras främjande av klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt förebyggande och avvärjande av faktorer som utgör hot mot dem. De som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan handleda patienten eller klienten i kostfrågor, sunda levnadsvanor och hälsofrämjande motion samt genomföra läkemedelsbehandling. De kan främja klientens eller patientens interaktion med sin omgivning, förmåga att klara av aktiviteterna i det dagliga livet samt handleda och ge stöd att utreda olika sociala problem. Sjukvården och omsorgen förutsätter att närvårdaren självständigt kan fatta beslut och fortgående upprätthåller sin yrkesskicklighet.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

JOBBMÖJLIGHETER

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. Typiska arbetsplatser är hälsocentraler, sjukhus, den privata hälsovården, åldringshem, servicecenters eller klientens hem.

UTFÖRANDE AV FRISTÅENDE EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

ANSÖKAN

Ansökan sker elektroniskt via denna länk. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion ordnas hösten 2017
Plats för urvalsprov: Pedersöre

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Pedersöre

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 31 45 eller och Samordnande utbildare Ebba Granström tfn 044-750 32 91 eller

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN

Samordnande utbildare

Enheten i Pedersöre Birgitta Källberg, tfn 044-750 31 45 eller

Uppdaterat:

tisdag, 15 augusti 2017

suomeksi 30hineenglish 30h