Närvårdare

Närvårdare

Inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar man med och för människor. Inom branschen behövs ett mångsidigt baskunnande och specialkunnande. Klientgrupperna är olika och arbetet med dem utförs i varierande verksamhetsmiljöer. I arbetet betonas yrkesmässiga, etiska, sociala och interaktionsfärdigheter samt behärskande av branschens informationsteknik och teknologi.

 

Artikel: Pop med aktivitetsdag för äldre

 

Ansökningens startdatum

 • 07.08.2017

Anmälningens slutdatum

 • 06.10.2017

Utbildningens startdatum

 • 08.01.2018

Ubildningens begynnelsetermin

 • Våren 2018

Utbildningens längd

 • 2 år
 

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta som närvårdare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen – Närvårdare består av tre obligatoriska examensdelar, ett kompetensområde och en valbar examensdel.

Examen är avlagd när de obligatoriska delarna, kompetensområdet och en valbar examensdel har avlagts med godkänt vitsord.
Obligatoriska examensdelar:

 1. Stöd för utveckling och handledning
 2. Vård och omsorg
 3. Stöd för rehabilitering

Kompetensområdena är:

Valbar examensdel (du väljer en, är beroende av vilket kompetensområde du valt)
Examensdel från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

 • Hemvård och omsorgsarbete för äldre
 • Främjande av den mentala hälsan hos barn och unga
 • Främjande av munhälsan och arbete i specialområden inom munhälsan
 • Sårbehandling inom fotvård
 • Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete
 • Examensdel från yrkesexamen
 • Examensdel från en specialyrkesexamen

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Den som har avlagt grundexamen behärskar de övergripande färdigheter som krävs inom branschen. Närvårdarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Som närvårdare kan du välja att arbeta med barn, äldre, handikappade eller akut sjuka i olika åldrar. Möjliga framtida arbetsplatser är olika mottagningar, vård- eller omsorgsenheter eller arbete i hemmiljö.

Efterfrågan på vårdpersonal är stor och därför är närvårdarkompetensen ett trumfkort på dagens arbetsmarknad. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

 • I Österbotten vid YA:s enheter i Pedersöre, Vasa eller Närpes

BESKRIVNING AV URVALSPROV

Intervju och diskussion
Matematiktest
Språktest

Tidpunkt: 25-27.10.2017

ANSÖKAN

Ansökan sker elektroniskt via följande länkar. Ansökningstid 7.8-6.10.2017

Ansökan till enheten i Närpes

Ansökan till enheten i Vasa

Ansökan till enheten i Pedersöre


Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN

Enheten i Pedersöre; Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 3145 eller
Enheten i Vasa: Utbildare Maria Männikkö, tfn 044-750 3144 eller
Enheten i Närpes;  Samordnande utbildare Ebba Granström tfn 044-750 32 91 eller

Uppdaterat:

tisdag, 08 augusti 2017

suomeksi 30hineenglish 30h