Naturbruksutdanning for voksne

Naturbruksutdanning for voksne

 Detta projekt är ett samnordiskt projekt med Mo og Jolster vidaregaende skule i Norge som projektkoordinator med Yrkesakademin i Österbotten och Rural Institute of Central Ostrobothnia i Finland, The AgriculturalUniversity of Iceland på Island, Ösby Vestmannalans Naturbruksgymnasie i Sverige samt Sogn Jord og Hagebruksskole i Norge som partners. Målet är att utveckla naturbruksutbildningen för vuxna och öka kännedomen om varandras kultur och de nordiska språken. Målsättningen är också att utveckla nya metoder för organisering och planering.

 

Startdatum:
  • 01.08.13
Slutdatum:
  • 01.08.15
Finansiär:
  • Nordplus Horizontal
Partner:
  • Projektkoordinator:Mo og Jolster vidaregaende skule/Norge.Partner:YA och Rural Institute of Central Ostrobothnia/Finland,The Agricultural University of Iceland,Ösby Vestmannalands Naturbruksgymnasie/Sverige och Sogn Jord og Hagebruksskole/Norge.
Naturbruksutdanning for voksne

Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h