Nordic Gateway 17-17-17

 

 Målsättningen är att hjälpa små och medelstora företag från Vasaregionen och Österbotten till nordens marknader.

  • Stöda SM-företagen i tillväxt, innovation och internationalisering med fokus på Norge - Sverige (delvis även Danmark).
  • Ordna kontaktskapande aktiviteter främst inom energi-, olja o gas-, marin-, metall- och gruvindustrin samt även bygg- och fiskeindustrin.
  • Kompetensutvecklingen inom marknadsföring, företagspresentation, försäljning, effektivt mässdeltagande, kontaktskapande och nätverkande vid matchmaking-träffar. 
  • Att öka företagens kunnande i att samarbeta både lokalt och internationellt, bygga nätverk och B2B - försäljning för exportbaserade produkter och tjänster från Österbotten
  • Bredda kundunderlaget och skapa mera tillväxt för underleverantörsföretagen i regionen.

 

Projektets hemsida: http://www.nordicgateway.fi

Startdatum:
  • 01.09.15
Slutdatum:
  • 31.08.18
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska regionala utvecklingsfonden
Partner:
  • Projektet är ett samarbete mellan Vasek, Viexpo och Yrkesakademin
Kontakt:
  • Projektledare Olav Nylund, , tfn 050-361 91 85
Nordic Gateway 17-17-17 Nordic Gateway 17-17-17 Nordic Gateway 17-17-17

Uppdaterad: torsdag, 26 januari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h