Nordisk Ung Berättare - NUB

Nordisk Ung Berättare - NUB

Ung Berättare är ett redan välfungerande utbildningsprogram i Sverige som ger unga möjlighet att berätta och sprida sina berättelser till fler genom att de får chans att skapa  böcker; allt från idée till färdig tryckt bok. Nordisk Ung Berättare är ett nytt och spännande pedagogiskt koncept som kan användas till att förnya undervisningen i nordiska språk. Inom ett nordiskt partnerskap kommer ett bokprojekt och bokutbyte med ett antal skolor i Sverige, Norge och Finland att göras göras - för att testa och utvärdera utbildningsprogrammet NUB. I projektet ingår även att medverka i mässor, publicering av artikel i olika medier, sprida resultatet till beslutsfattare och intressenter samt skapa nya nätverk som vill använda NUB för att öka grannspråksförståelsen bland unga i Norden.

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • Studerande
Startdatum:
  • 01.06.12
Slutdatum:
  • 30.09.13
Finansiär:
  • Nordplus Language
Partner:
  • Koordinator Berättarföreningen Tellus. Partners i projektet är Hjällnässkolan i Sverige, Enhet kultur Sarpsborg kommune i Norge och Yrkesakademin i Österbotten.
Kontakt:
  • Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 440 586

Uppdaterad: tisdag, 18 november 2014

suomeksi 30hineenglish 30h