Nordisk vård- och omsorgskultur

Nordisk vård- och omsorgskultur

Inom projektet Nordisk vård- och omsorgskultur önskar yrkesutbildarna Yrkesakademin i Österbotten i Finland, Carlforsska Gymnasiet i Sverige och Strinda Vidaregående skole i Norge att samarbeta för att ta del av varandras vård- och omsorgsutbildning, yrkeskunskap och praktikplatser. Syftet med projektet är att genom tillgången till varandras kontaktnät och praktikplatser främja det livslånga lräandet, yrkeskompetenserna och personlig utveckling för deltagande studerande. För de medföljande lärarna främjars projektet  kunskapsutbyte, stärker samarbetet mellan partnerna och de nordiska vårdkulturerna.

Inför de två veckor långa utbytesperioderna ska studerande tillsammans med medföljande lärare planera målsättningarna för praktikperioden. Detta projekt främjar främst nyckelkompetenserna; Lärande och problemlösning, Interaktion och samarbete, Yrkesetik samt Aktivt medborgarskap och olika kulturer genom praktik på en vård- oh omsorgsarbetsplats.

Målgrupp:
  • Studerande
Startdatum:
  • 01.09.13
Slutdatum:
  • 31.08.15
Finansiär:
  • Nordplus junior: Swedish Council for higher Education
Partner:
  • Carlforska gymnasiet i Sverige och Strinda vidaregaende skole i Norge
Kontakt:
  • Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 44 05 86
Nordisk vård- och omsorgskultur

Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h