Ofta frågat

 

När och hur söker man till utbildningar vid YA?
Du söker till våra läroplansbaserade utbildningar (ungdomar) som börjar på hösten genom gemensam ansökan www.studieinfo.fi.

Till våra fristående examina (vuxna) söker du genom en ansökningsblankett som du hittar under respektive utbildning.

Hur lång är utbildningen?

Alla grundexamina omfattar 180 kompetenspoäng och studietiden uppskattas till 3 år.

Vad kostar det?

Grundläggande yrkesutbildning är gratis, liksom även lunch och boende på internat.
Man betalar 25 euro per termin för servicetjänster och inom vissa branscher köper man arbetskläder och arbetsutrustning. Även vissa läroböcker köper man, beroende på utbudet.

Var finns ni?

Se vår översikt av enheterna med karta.

När startar utbildningen?

De flesta grundexamina följer skolårets tider och startar i mitten av augusti.

Får man jobb efter utbildningen?

Efterfrågan på utbildad yrkeskunnig arbetskraft är stor i Finland och utsikterna att få jobb är goda.

Hur/var kan man studera vidare?

En examen från andra stadiet ger allmän behörighet att söka vidare till yrkeshögskola, högskola eller universitet. De sistnämnda kan själva bestämma om sina antagningskrav. Ett bra sätt att förbereda sig för vidare studier är att välja kombinationsstudier, se mera information.
Översikt av utbildningssystemet i Finland.

Jag är student, ska jag söka till ungdoms- eller vuxenutbildning?

Inom de studieområden som har utbildning för vuxna, är det bäst att söka som vuxen. I annat fall kan man ansöka om studieplats för unga i efterhand, direkt till läroanstalten.

Hur påverkas studierna om man har en tidigare examen? Är det möjligt att avlägga examen på 2 år?

Personer med tidigare utbildning rekommenderas söka till fristående examina för vuxna. Tidigare förvärvat kunnande beaktas i den personliga examensplanen, som påverkar studietiden.

Hur fungerar kombistudier?

I s.k. kombinationsstudier ersätter du endel av de gemensamma studierna och valfria studierna med gymnasiekurser. Det vanligaste är att läsa 4 ämnen på gymnasienivå och avlägga studentexamen i dessa ämnen.

Vilka utbildningar har urvalsprov?

Musiker, bildartesan, närvårdare, chaufför, kombinationsfordonsförare, busschaufför har urvalsprov.

suomeksi 30hineenglish 30h