Om rekryteringsutbildning
Om rekryteringsutbildning

Söker du yrkeskunniga personal? Då är Rekryteringsutbildningen något som hjälper dig att nyrekrytera personal till ditt företag. Under rekryteringsutbildningen får studerande utbildning enligt företagets/arbetsplatsens behov.

 

Du kan läsa mer om rekryteringsutbildningen här.

 

Vad är rekryteringsutbildning?

Utbildningen skräddarsys enligt företagets/arbetsplatsens behov och de studerandes tidigare kunskaper. Vi väljer tillsammans ut de studerande.

Målet är att de studerande skall uppnå den yrkesskicklighet som behövs i de kommande arbetsuppgifterna.
Utbildningen kan bestå av flera perioder och studierna genomförs t.ex. som när-, distans- och nätstudier samt handledd inlärning i arbete på arbetsplatsen.

Efter avslutad rekryteringsutbildning är målsättningen att de studerande får anställning i ditt företag/ på arbetsplatsen.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningens längd varierar utgående från utbildningsmålen och behoven, 10-100 dagar.
Minimilängden är 10 dagar.

Vad kostar det?

Rekryteringsutbildningen finansieras tillsammans av arbets- och näringsförvaltningen och företaget/arbetsgivaren. Företagets /arbetsgivarens andel av utbildningens totalpris är 30%.

Förfrågningar och ansökan

Syd-Österbotten; 
Kent Taipale tfn 040-502 91 03

Jakobstadsnejden;
Brita Brännbacka-Brunell tfn 050-369 46 26

  


Uppdaterad: onsdag, 11 januari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h