Information om omtagningstillfällen

  • Som studerande kan du påvisa ditt kunnande på många olika sätt, sättet att påvisa kunnandet väljs för respektive examensdel eller delområde av läraren tillsammans med gruppens studerande. För de yrkesinriktade examensdelarna påvisas kunnandet alltid genom yrkesprov.

  • Läraren i examensdelen eller delområdet informerar studerande i samband med studierna om hur påvisandet av kunnandet kan utföras och kommer överrens med studerande om sättet för påvisandet. Samtidigt informeras även om på vilket sätt och när eventuell omtagning arrangeras.

  • Du har möjlighet att ta om en prestation där kunnandet har bedömts som underkänt. Före omtagningen skall du klargöra med läraren om vilka dina brister är i kunnandet och hur du kan förbättra din inlärning. Avsikten är att du före omtagningen skall inhämta ett tillräckligt kunnande, så att ditt kunnande kan bedömas som godkänt.

  • Du som har underkänt vitsord i en examensdel, avsnitt eller kurs från tidigare läsår uppmanas att kontakta den lärare som har gett det underkända vitsordet och komma överrens om hur omtagningen kan ske. Om du inte når läraren, så kontaktar du din ansvariga handledare som hjälper dig vidare.

  • Har du ett underkänt vitsord i en gymnasiekurs, så tar du i första hand kontakt med läraren som har undervisat dig i gymansiekursen och kommer överrens om hur omtagningen kan ske. Du kan också prata med din ansvariga handledare eller studiehandledare för att få mer information om hur du kan gå tillväga.

Uppdaterat:

onsdag, 07 oktober 2015

suomeksi 30hineenglish 30h