Opeda

Målsättning

  • Utveckla och ta i bruk ett nätverk av utbildare inom grundläggande och på andra stadiet i Vasa regionen samt skapa en egen verksamhetsmodell för nätverket.
  • Göra en tillämpning av nationella modeller och goda erfarenheter, som främjar genomförandet av utbildningsgarantin i regionen.
  • Arrangera fortbildnings- och workshop-tillfällen för utbildnings- och handledningspersonal.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

ESF / UBS

Partner:

VAKK (koordinator)

Projektstart: 01.02.11 Projektavslut: 31.12.12

suomeksi 30hineenglish 30h