Opinpolku Vaasa 2009-2011

Målsättning: Målet med Opinpolku var att skapa ett nätverk och en fungerande verksamhetsmodell för hur information, rådgivning och vägledning av vuxna till utbildning kunde förbättras i Vasaregionen.

Som resultat av projektet har vi en fungerande dejourering på det sk. och nygrundade Studietorget vid TE-byrån. Vuxenutbildningsorganisationerna ordnar temadagar och arrangerar också informationer och vägledningshappenings ute på arbetsplatserna i regionen. Det så kallade IRV-nätverket sammankommer regelbundet och planerar gemensam verksamhet. TE-byrån utbildningsrådgivare upprätthåller en händelsekalender så att alla involverade i nätverket har tillgång till samma information. ESF-projektet avslutas i december 2011.

I projektet medverkade Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK) Vasa yrkeshögskola, YA! Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Vaasa Opisto, Vaasan lyseon lukion aikuislinja, Korsholms vuxeninstitut. Under projekttiden anslöt sig många fler vuxenutbildningsorganisationer till IRV-nätverket. Opinpolku hörde till den nationella Opin Ovi-projektfamiljen.

suomeksi 30hineenglish 30h

Kontaktperson: Johanna Backman, / YA:s IRV koordinator Jaana Blomqvist,

suomeksi 30hineenglish 30h