OSPE 2015

  • Revidera personliga studieplanerna och anpassa dem till ett arbetslivs- och kompetensinriktat sätt att strukturera  yrkesstudierna i stället för den rådande läroämnesinriktade modellen
  • Revidera personliga studieplanen så att den utgör ett stöd vid erkännande av kunnande
  • Stärka ansvarig handledare i handledningsprocessen
  • Etablera studerande utbyte med finskspråkig yrkesutbildning
Startdatum:
  • 03.06.15
Slutdatum:
  • 31.12.16
Partner:
  • Utbildnigsstyrelsen Järviseudun ammattiinstituutti, Optima, Sedu, Salpaus
Kontakt:
OSPE 2015

Uppdaterad: tisdag, 07 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h