Översättning av examensgrunder

Målsättning

Under åren 2008-2010 revideras alla drygt 50 examensgrunder inom den grundläggande yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen har tilldelat Yrkesakademin i Österbotten medel för att översätta de nya examensgrunderna till svenska.

I praktiken förlöper arbetet så att översättningen av examensgrunderna till svenska inleds efter att utkasten till de nya examensgrunderna varit ute på remiss och bearbetats utgående från utlåtandena. För översättningen anlitas ett stort antal professionella översättare. Koordineringen av översättningsarbetet sker vid YA:s utvecklingstjänster. Efter själva översättningen språkgranskas texterna och sakgranskas även av experter i respektive bransch.

Tidtabell för ibruktagandet av nya examensgrunder

1.8.2008

Byggnadsbranschen
Förberedande utbildning för invandrare
Skogsbranschen

1.8.2009

Barn- och familjearbete
Bilbranschen
Båtbyggnad
Elbranschen
Företagsekonomi
Hantverk och konstindustri
Hårbranschen

Hästbranschen
Laboratoriebranschen
Lantbruksbranschen
Livsmedelsbranchen
Logistik
Natur och miljö
Skönhetsbranschen
Tapetsering och inredning
Textil- och beklädnadsbranschen
Turism
Ungdoms- och fritidsinstruktion
Ur- och mikromekanik

1.8.2010

Audiovisuell kommunikation
Cirkusbranschen
Dans
Fastighetsservice
Fiskeri
Flygplansmekanik
Flygledning
Grafisk kommunikation
Hemarbets- och rengöringsservice
Hotell-, restaurang- och cateringbranschen
Huslig ekonomi
Husteknik
Idrott
Informations- och kommunikationsteknik
Lantmäteri
Läkemedelsbranschen
Maskin- och metallbranschen
Musik
Planeringsassistent
Plast- och gummiteknik
Processindustrin
Sjöfart
Social- och hälsovård
Säkerhetsbranschen
Tandteknik
Teckenspråkshandledning
Träbranschen
Trädgårdsskötsel
Ur- och mikromekanik
Visuell framställning
Yrkesstarten
Ytbehandling

Material        

Närmare information vid Utbildningsstyrelsen ger:
undervisningsrådet Tor Lindholm, , tfn 040-348 76 99

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Kontaktperson: Tor Lindholm, 040 348 76 99,

suomeksi 30hineenglish 30h