Översättning av examensgrunder till engelska

Målsättning
Yrkesakademin i Österbotten har på uppdrag av Utbildningsstyrelsen koordinerat översättningen till engelska av sammanlagt 22 yrkesinriktade grundexamina. Översättningarna har köpts in via offentlig upphandling, där stor vikt har fästs vid att översättaren/översättarna har sakkunskap och kan producera en kvalitativ översättning. Examensgrunderna har också sakgranskats vid olika instanser. Översättningarna kommer att publiceras på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 16.06.10 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Jessica Vikfors, 044 750 32 95,

suomeksi 30hineenglish 30h