Pälsdjursuppfödare

Pälsdjursuppfödare

 GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN - KOMPETENSOMRÅDET FÖR PÄLSDJURSUPPFÖDNING

Utbildningen till pälsdjursuppfödare ger på en bred basis insikter i näringens olika verksamhetsområden och efter avlagd grundexamen kan du studera vidare till farmarmästare. Utbildningen fyller kraven för startstöd och generationsväxling.

 

Ansökningens startdatum

 • 01.05.2016

Ansökningens slutdatum

 • 31.03.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • september 2017

Utbildningens längd

 • ca 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning

 • Närundervisning

Utbildningsavgift

 • 58 €
  Matkostnader och eventuella utgifter för studiematerial och litteratur kan tillkomma.

 MÅLGRUPP

För Dig som är intresserad av pälsdjursuppfödning, står i beråd att ta över en farm eller har anställning som pälsdjursskötare. Utbildningen ger en bred grund för verksamhet inom näringen eller vidare studier till t.ex. farmarmästare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I grundexamen inom lantbruksbranschen/pälsdjursuppfödning ingår sju examensdelar av vilka de tre första är är obligatoriska: 

 1. Arbete inom lantbruksbranschen
 2. Landsbygdsföretagande
 3. Pälsdjursuppfödning
 4. Framställning av pälsdjursfoder
 5. Pälsdjursavel
 6. Pälsning
 7. Samt en valfri del

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Personer som avlagt grundexamen kan vara verksamma som pälsdjursuppfödare på egen gård eller som anställda pälsdjursskötare eller avbytare.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med näringslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och näringslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen hålls vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa.

ANSÖKAN

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Tfn 050-407 00 58 eller

 

Uppdaterat:

måndag, 06 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h