Personliga vägar i examensprocessen

Projektet har som målsättning att utveckla processen för hur två olika specialyrkesexamina kan avläggas i Svenskfinland i jämförelse med om examen avläggs på finska. Examensarrangörernas etablerade nätverk används för att jämföra tillvägagångssätten för avläggande av examen.

Examensgrunderna för Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda och Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden har förnyade examensgrunder och examen ska göras känd för arbetslivet. Examinanderna ska ges möjlighet att genomföra olika olika arbetslivsrelaterade projekt under tiden som examen avläggs.

Processen för hur dessa två examina avläggs utvärderas genom metoden per review (jämförande utvärdering) grupputvärdering. Olika vägar för hur examen kan avläggas ska klargöras för att minska risken för avbrott.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:
  • UBS
Partner:
  • Axxell (koordinator)
Kontakt:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78,

Uppdaterad: måndag, 12 maj 2014

suomeksi 30hineenglish 30h