Precikem II

Projektets mål är en ny effektiv metod för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekter på vattendrag och kustnära vatten. Projektet bidrar därför till ett hållbart användande av sura sulfatjordar inom jordbruket, och främjar vattenskyddet på berörda områden. 

Startdatum:
  • 01.07.15
Slutdatum:
  • 30.06.18
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten / EJFLU
Partner:
  • Yrkeshögskolan Novia (koordinator), Vasa yrkeshögskola och Åbo Akademi.
Kontakt:
  • Anders Grannas, , Tfn 06-324 24 61
Precikem II Precikem II Precikem II

Uppdaterad: tisdag, 28 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h