Projektplanerare

Yrkesakademin i Österbotten har cirka 220
anställda och 2900 studerande, såväl unga
som vuxna. YA! bedriver verksamhet i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare
till vår färgstarka gemenskap.

•     Projektplanerare
      till projektet “Smarta lösningar! – på min gård i lokala           nätverk” för tiden 4.9.2017–31.8.2018 (eller enligt
      överenskommelse)

”Smarta lösningar – på min gård i lokala nätverk ” är ett projekt vars syfte är att kartlägga de österbottniska producenternas behov av samt intresse för att delta i olika utvecklingsåtgärder som befrämjar cirkulär ekonomi.

Projektet kartlägger förutsättningarna för att kunna förverkliga cirkulär ekonomi i den österbottniska jordbruksbranschen. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbets- och kunskapsnätverk till stöd för utvecklingen av cirkulär ekonomi. Projektet ordnar också informations- och diskussionstillfällen med temat ” Cirkulär ekonomi – nuläge och framtid”.

Projektets huvudsakliga målgrupp är de svenskspråkiga producenterna i Österbotten. Projektet riktar sig också till regionens konsumenter av jordbruksprodukter och indirekt till övriga inom jordbruks- och skogsbrukskedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare m.m.

Till arbetsuppgifterna hör kartläggnings- och utredningsarbete samt arrangemang av informations och diskussionstillfällen.

Vi värdesätter utbildning, kompetens och arbetserfarenhet inom naturbruksbranschen. Vi värdesätter också sökandes nätverk bland naturbrukets producent- och rådgivningsorga-
nisationer samt företag. Språk- och IT-kunskap och erfarenhet av informationsproduktion, kurs- och projektverksamhet räknas som merit.

Närmare information: Kenneth Heimdahl, tfn 050-552 35 39 Ansökan bör vara tillhanda senast 25.8.2017: Yrkesakademin
i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa eller
. Märk ansökan “Projektplanerare”.

suomeksi 30hineenglish 30h