PSP-IP/ Den personliga och individuella delen av läroplanen

Målsättning
Målet för projektet är att de deltagande skolorna skall ha ett dokumenterat förfarande för att göra upp, uppdatera och följa upp studerandes personliga studieplan (PSP) som ett personligt redskap för den studerande. Dessutom skall läroanstalterna ha rutiner för hur den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas (IP) görs upp för de studerande som är i behov av detta, hur insatserna resurseras så att de kommer studerande konkret till del, hur förverkligandet följs upp och planerna uppdateras.

Förväntade resultat
Slutresultatet av projektet skall vara att varje skola systematiskt gör upp och uppdaterar PSP:n för varje studerande och IP:n för dem som behöver sådan som en del i arbetet med studerande i skolvardagen. Resultatet synliggörs genom att varje skola vid utgången av projektet har

  • Process- och/eller rutinbeskrivning för uppgörandet av PSP
  • Modellblankett för PSP, innefattande alla de krav på uppgifter som stipuleras i examensgrunderna
  • Rutinerna för uppgörandet av PSP förankrade i vardagen genom befattningsbeskrivningar och tidsplanering i läsordning
  • PSP:n så långt programmet det medger dokumenterat i Primus
  • Process- och/eller rutinbeskrivning för uppgörande och uppföljning av IP
  • Modellblankett för IP inbyggd i Primus
  • Uppföljning av IP:ns förverkligande i Primus

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Partner:

Axxell (koordinerande läroanstalt), Optima, Yrkesinstitutet Prakticum

Projektstart: 01.08.10 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: AC Söderlund, 050 320 73 64,

suomeksi 30hineenglish 30h