Q Forum 2

Målsättning
Målsättningarna med projektet är att säkerställa den svenskspråkiga vuxenutbildningens kvalitet genom att förbättra kvaliteten på utbildnings- och examensverksamheten samt att utveckla och ta i bruk modeller för kvalitetshantering av och metoder för erkännande av kunnande, självvärdering m.m. Projetet inriktas specifikt på att utveckla bygg- och turismbranschens förberedande utbildningar och examensprocesser.

Projektet har sin utgångspunkt i erfarenheterna av det första Q-Forum projektet. Projektet sker som ett samarbete mellan olika läroanstalter i Svenksfinland med Yrkesakademin i Österbotten som koordinerande part.

Projektet kommer att bearbeta följande områden:

  • fortsätta att utveckla kompetenserna för personligt tillämpad vuxenutbildning inom de deltagande organisationerna
  • utveckla och färdigställa strategier för fristående examen och ledarskap
  • använda AiHe-projektets resultat som en källa till vidareutveckling av vuxenutbildningen
  • utvecklingen av den nya lärarrollen ”från lärare till handledare”
  • utveckling av modeller som kvalitetssäkrar erkännande av kunnande
  • svenska examensarrangörers ställning gentemot tvåspråkiga examenskommissioner

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.09

suomeksi 30hineenglish 30h