Rådgivning mer än bokföring

I projektet skapas verktyg för 10 bokföringsföretag/rådgivningsorganisationer så att de kan ge vägledning, rådgivning och erbjuda kompetenshöjning åt sina mikroföretagskunder. Företagen tillförs verktyg och strukturer som skapar beredskap och möjligheter att stärka sin (personalens) kompetensutveckling och konkurrenskraft. Verktygen består av både pappersversioner och elektroniska versioner.

Dessutom skapas en plattform för det papperslösa kontoret i mikroföretagen. Utbildningarna köps av utbildningsaktörer i regionen. Undantagsvis ordnar projektet utbildning om efterfrågan finns på sådan utbildning som inte ordnas av någon utbildningsaktör i regionen.

Som ett resultat av detta projekt kommer arbetsplatser/företag att både skapas och bibehållas samtidigt som kompetensen i mikroföretagen höjs och konkurrenskraften förstärks.

Projektets geografiska område är Syd-Österbotten (Kaskö, Kristinestad och Närpes).

Hemsida: www.hillevi.fi

Målgrupp:
  • 10 bokföringsföretag/rådgivningsorganisationer
Startdatum:
  • 01.01.12
Slutdatum:
  • 31.12.14
Finansiär:
  • EJFLU / ELY
Kontakt:
  • Carina Storhannus, 044 750 32 32,

Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h