REKO (Reformin kohti)

Projektets målsättning är att: 

  • Integrering av gemensamma ämnen i yrkesinriktade examensdelar. Samarbete via digitala lösningar t.ex. Office 365, Yammer, CLassroom.
  • Framtida kompetenser kommer troligen att bli mångfasetterade. Det här betyder att vi borde jobba med nya yrkeskombinationer och benämningar. Här testar vi robothandledare inom el- och automation samt ”monitaitokokki” inom kockutbildningen.
  • Arbeta fram ett självrättande test inom webbtjänst/-verktyg i lärmiljö för att kartlägga kompetenserna
  • Undervisande personal kopplar LEAN-konceptet till undervisningen
Målgrupp:
  • Lärare och utbildare. Studerande och examinander kommer att ta del av det utvecklingsarbete som görs
Startdatum:
  • 04.11.16
Slutdatum:
  • 31.12.17
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Vamia (ägare), Optima, Sedu, Kpedu, Jami och Teak
Kontakt:
  • Thomas Fant 050-407 00 50
REKO (Reformin kohti)

Uppdaterad: onsdag, 29 mars 2017

suomeksi 30hineenglish 30h