Vi söker lärare och specialyrkesmän inom teknik och logistik

onsdag, 22 juni 2016

Yrkesakademin i Österbotten har ca 240 anställda och 2200 studerande, såväl unga som vuxna. Verksamhet bedrivs i hela Österbotten.

Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap.

Ansökningar senast 29.7.2016 kl 16.00 till Yrkesakademin i Österbotten, Anette Railio, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa, eller . Märk kuvertet eller e-posten med ”Ansökan 2016”. För att kunna fastställa behörigheten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg.

För timlärare och utbildare behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA.

Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också datorvana, bred erfarenhet från arbetslivet och uppdaterad branschkännedom. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga samt vilja att aktivt delta i branschens utveckling.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft. Placeringsorten som nämns i annonsen är placeringsorten vid anställningens början.

 

Specialyrkesman inom Teknik, IKT, handel och logistik, Enheten i Närpes

Specialyrkesman inom logistikbranschen, vikariat 15.8.2016-31.07.2017

  • Vi söker en person med lång erfarenhet (5 år) inom logistikbranschen, har en lämplig utbildning inom bilbranschen samt kan utföra praktiska arbetsuppgifter som service, underhåll och reparation av nyttofordon.

Mer information: Utbildningschef Kjell Langels, tfn 050-3615326

 

Lärare inom Teknik och energi, Enheten i Vasa

Timlärare i huvudsyssla inom el- och automationsteknik tidsbunden 15.8.2016 – 30.6.2017

  • undervisning inom elteknik, elektronik och installationsteknik

Timlärare i huvudsyssla inom maskin-, metall- och energiteknik tidsbunden 15.8.2016-30.6.2017

  • undervisning i huvudsak inom spånskärande bearbetning, plåt- och svetsteknik samt monteringsteknik

Mer information: Utbildningschef Kenneth Sundlin, tfn 050-5621690

 

suomeksi 30hineenglish 30h