Rekrytering våren 2014

Yrkesakademin i Österbotten har ca 300 anställda och 2500 studerande, såväl unga som vuxna. Verksamhet bedrivs i hela Österbotten.

Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap.

 

Ansökningar senast 28.7.2014 kl. 12.00 till Yrkesakademin i Österbotten, Boris Ståhl, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa eller . Märk kuvertet eller e-posten med ”Ansökan”.

 

För timlärare och utbildare behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA.

Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också datorvana, bred erfarenhet från arbetslivet och uppdaterad branschkännedom. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga samt vilja att aktivt delta i branschens utveckling.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Placeringsorten som nämns i annonsen är placeringsorten vid anställningens början..

 

Lärare och specialyrkesmän inom Teknik och kommunikation

Enheten i Närpes

 

  • En timlärare i huvudsyssla inom logistik tillsvidare från 1.8.2014

Även trafiklärarbehörighet krävs

Mer information: Avdelningschef Kjell Langels, tfn 050-3615326

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h