Rektorns tal våren 2014

rosenBästa dimittander, inbjudna gäster och personal!

Varmt välkomna till denna historiska dimission – det är första gången studerande utdimitteras på det nya Campus Kungsgården vart verksamheten från Brändö flyttade vid årsskiftet.
Det här är en glädjens dag för många, en yrkesexamen är nu avklarad och ni får glädjas – jag klarade det! Vi är många som gläds med er!

Yrkesakademin i Österbotten har nu verkat i fem år. I vår dimitteras totalt drygt 400 unga och vuxna studerande. Av dem har studentexamen avlagts av drygt 60 unga studerande. Utöver det har över 60 studerande avlagt en delexamen inom något yrke.
Dimissioner har ordnats och ordnas förutom i Vasa, även i Närpes, Kristinestad, Jakobstad och Pedersöre.

Hundratals unga och vuxna från YA! blir alltså denna vecka metallarbetare, frisörer, husbyggare, kockar, musiker, datanomer, närvårdare, chaufförer, bildartersaner, snickare, hästskötare, lantbruksföretagare, skogsarbetare, fordonsmekaniker, bilplåtslagare, trädgårdsmästare, ytbehandlare, VVS-montörer och el-/ automationsmontörer...

En examen leder oftast direkt till ett jobb. Speciellt i Österbotten har vi ett gott och mångsidigt arbetsmarknadsläge. Detta mycket tack vare att Österbotten är en stark exportregion och välmående branscher inom service och handel. Primärnäringarna inom naturbruket är mycket viktiga näringar i Österbotten.

Yrkesakademin placerade sig på andra plats i jämförelsen av stora yrkesutbildare i Finland detta år. Detta är ett ytterst gott resultat och berättar sitt klara språk; att YA utbildar efterfrågad och yrkeskunnig arbetskraft till regionen.

Yrkesakademins enhet här i Vasa har långa anor och inte minst detta område som vi nu befinner oss på. Vi går tillbaka till tiden då Gustav Vasa valdes till riksföreståndare år 1521 och till kung bara två år senare.

I mitten på 1550 talet besökte han ”de östra landsdelarna” under en längre tid. Han var missnöjd med hur lantbruket sköttes och började bygga upp ett nät av kungsgårdar. Dessa gårdar skulle fylla två syften – dels skulle de vara förläggningar för trupper men också fungera som mönstergårdar varav Korsholms kungsgård inrättades av kungen år 1556. Vi går framåt i tiden, dvs. närmare 300 år framåt i tiden och till den 26 januari 1859. Då samlades den allra första direktionen på Korsholms ladugård i Vasa stad. Föregångaren till YA! hade nu övergått i rysk ägo.

Ordförande för direktionen var länsguvernören Otto von Blom som läste upp Hans Kejserliga Majestäts nådiga skrivelse till guvernören, vilken var en direkt skriftlig order från kejsaren och tsaren att ”Korsholms agronomiska kungsfarm” skulle ombildas till en praktisk jordbruksskola. En av de tidigaste ”YA-reformerna” var ett faktum. Därav har det funnits lantbruksutbildning i 155 års tid på området.

Förändringar hör även till nutid. Det gångna läsåret inom YA har präglats av förändringar då verksamheter har flyttats och den största satsningen inom Samkommunens historia någonsin har tagits i bruk, dvs. Campus Kungsgården.

Jag vågar påstå att vi nu har den modernaste byggnaden bland yrkesutbildare i Finland!
Andra stadiets yrkesutbildning står inför många stora förändringar inom de närmaste åren - en total remont av finansieringsformer och läroplansgrunder väntar bakom knuten. Förändringar som ska gynna studeranden och arbetslivet – man ska kunna studera till en examen i allt effektivare takt och enligt allt mer individuellt upplagda studieformer och innehåll framöver. Samtidigt som antal 16 - 18 åriga studerande tenderar att aningen minska och finanseringar skärs, behöver skolan satsa på förnyelse. Det här förutsätter ett fortsatt utvecklingsarbete av samtliga branscher.

YA! deltog i Taitaja – Mästare tävlingarnas finaler i Lahtis i år, där vi representerades av två duktiga ungdomar. De nådde placeringarna fyra och sju vilket är beaktansvärt i en sådan stor tävling! Stämningen var otrolig under tävlingarna och de unga tävlande behöver verkligen ha goda tävlingsnerver, en stor portion självkänsla och yrkesstolthet.
Tävlingarna är värda att besöka, de fungerar som ett fönster mot samhället, av finländskt yrkeskunnande på toppnivå.

Under läsåret har också två av våra Mästare finalister från i fjol kvalificerat sig till Euro Skills, som går av stapeln i Lille, Frankrike, nästa höst. Det är första gången inom YAs historia som någon når den tävlingen.
Yrkeskunniga ungdomar har en god efterfrågan idag och även framöver. Många väljer även att fortsätta sin studiebana med studier inom yrkeshögskola eller universitet, vilket en yrkesexamen ger goda förutsättningar till.

Att avlägga en yrkesexamen idag kräver en hel del av en studerande. Man ska vara beredd att ta till sig kunskap i olika sammanhang. Undervisning, handledning och projektarbete hör till studievardagen, även perioder med inlärning i arbete - vilket utgör över en fjärdedel av studietiden på YA idag. Initiativförmåga, ansvarstagande och självständigt arbete är kompetenser som studerande lär sig redan under skoltiden.

Då jag skrev det här talet och tänkte på er studerande - och också mina egna ungdomar där hemma - kom jag att tänka på det här med drömmar – inte de drömmar vi drömmer på natten utan de drömmar som vi bär med oss. De där tankarna ”...en dag ska ja nog bli... och göra...”, ni vet.
Vågar vi drömma, riktigt ordentligt? Tar vi våra drömmar på allvar? Försöker vi nå våra egna drömmar?
Det är viktigt att våga drömma, att lägga upp målsättningar för sig själv.
Sedan är det dags att lägga upp nya drömmar.

Jag hoppas ni examinander upplever att NI nu har nått en av era drömmar idag. Ni har klarat av de i examen uppsatta målen. Era färdigheter har bedömts genom yrkesprov, ofta i verkliga arbetssituationer. Ni har alla avlagt en modern och konkurrenskraftig yrkesexamen – och det har ni all orsak att vara riktigt stolta över! Med de studier som ni har presterat, så är ni nu beredda att ta ett steg direkt in i arbetslivet. Jag hoppas och tror att ni skall komma ihåg denna dag med glädje, när ni blickar tillbaka på Er studietid. Ni har utvecklats i ert kunnande men också som människor. Hoppas att ni känner er förväntansfulla inför de utmaningar arbetslivet erbjuder.

Hoppas att ni orkar bevara nyfikenheten för nya erfarenheter och upplever att det är viktigt att bidra till en bra arbetsgemenskap på sin arbetsplats.
Jag vill rikta ett varmt tack till lektorer, timlärare, arbetsplatsutbildare, samarbetsparter och annan personal som har bidragit till att Yrkesakademin idag kan examinera dessa yrkesmänniskor!
Bästa dimittander - mina varmaste gratulationer till er idag och kom ihåg – bär ert kunnande med yrkesstolhet!

YAs studerande vill, kan och vågar!
Samtidigt villa jag önska er alla en riktigt skön sommar!

 

Maria Slotte
30.5.2014

 

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h