Rena rama vården

Utvecklingsverksamheten har två delmål:

  • Förbättra dragningskraften genom marknadsföringskampanjer gällande närvårdare/äldrevård, specialyrkesexamen inom äldreomsorg och rengöringsservice.
  • Utveckla inlärningen i arbetet och lärande på arbetsplatserna genom att lärare/utbildare är utlokaliserad till inlärning i arbetet platser och kan där bistå i handledningen samtidigt som de själva utvecklar sina arbetslivskunskaper, utbildar och fortbildar arbetsplatshandledare och bedömare, utvärderar och utvecklar konceptet enligt uppkomna behov och förslag.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
  • 01.10.12
Slutdatum:
  • 30.09.14
Finansiär:
  • ESF / ELY
Partner:
  • VAKK (koordinator)
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80,
Rena rama vården

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h