Rörmontör

Rörmontör

En rörmontör installerar, reparerar och underhåller olika rörledningar inom värme-, vatten- och avloppssystem samt ventilationsaggregat i byggnader. Rörmontören utför servicearbeten, underhåll och installationsarbeten i både gamla och nya byggnader.

Rörmontörsyrket är ett mångsidigt arbete där både det tekniska kunnandet, självständighet och möte av kund har centrala roller. 

Den som avlagt grundexamen inom husteknik har ett brett allmänt kunnande inom branschen och en mångsidig yrkesskicklighet.

VAD INGÅR I DENNA EXAMEN?

I grundexamen inom husteknik, kompetensområdet för rörmontör, ingår tre obligatoriska delar och tre valbara delar.

Obligatoriska examensdelarna:

1.   Installation av värmesystem
2.   Svetsning av rörledningar
3.   Installation av vatten- och avloppssystem

Valbara examensdelar:

4.   Installation av förbränningsanläggningar
5.   Mätning och injustering av ventilationssystem
6.   VVS-renovering
7.   Mätning och injustering av värmesystem
8.   Underhåll av VS-system
9.   Installation av rörsystem för kommunalteknik
10. Rengöring av ventilationssystem
11. Underhåll av ventilationsaggregat
12. Sotning
13. VVS-planering
14. Installation av små kylanläggningar
15. Byggnadsplåtsarbeten

VAR KAN DU ARBETA?

Rörmontören arbetar oftast i VVS-företag som verkar som entreprenör antingen på nybyggnads- eller saneringsarbetsplatser. VVS-montörer kan även vara i tjänst inom byggnadsindustrin, inom kommunala vatten-, avlopps- och energiverk samt inom företag som utför fastighetsservice eller som egenföretagare inom branschen.

Som rörmontör har du kontakt med människor i ditt arbete. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför teknikska problem som skall lösas.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN?

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina erfarenheter som du har från tidigare och detta jämför vi med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga din eamen.

Den förberedande utbildningen är planerad så, att den förstärker studerandes kunnande inför de fristående examenstillfällena som är en förutsättning för att erhålla examen.

Studierna är indelade i tre delar:
1. Närstudier (kursdagar vid enheten)
2. Distansstudier (uppgifter som utförs på egen tid)
3. Inlärning i arbete vid företag och organisationer inom branschen (kan utföras i din hemkommun)

Utbildningen pågår ca 1,5 – 2 år beroende på dina förkunskaper.

PLATS

Utbildningen utgår från Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dig till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

-  Ansökan till läroavtalsutbildning görs via din närmaste läroavtalsbyrå.

VILL DU VETA MER OM UTBILDNINGEN OCH/ELLER ANSÖKAN KONTAKTA:

Utbildare Fredrik Bäcklund tfn 044-750 32 53

Utbildningschef Kenneth Sundlin tfn 06-324 25 22 / 050-562 16 90

Uppdaterat:

måndag, 01 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h