Sårvård ur ett helhetsperspektiv

”Det handlar inte om ett sår på en patient...
utan om en patient med ett sår”

Kunskapen om sår, utvecklingen av sårvårdsmaterial och sårvårdsmetoder har utvecklats enormt under de senaste årtiondena men ändå möter vi alltjämt patienter med sår som läker dåligt eller kanske inte alls. Utmaningen inom sårvården ligger i att på ett helhetsmässigt sätt identifiera orsaker som påverkar sårläkningen för att kunna påverka dessa sårläkningshämmande faktorer och kunna förverkliga sårvården på ett helhetsmässigt sätt.

Sårvård ur ett helhetsperspektiv

Innehåll

Planering, vård och utvärdering av sår ur ett helhetsperspektiv
genom kunskap om

  • Hudens uppbyggnad och uppgifter
  • Olika typer av sår
  • Sårläkning och sårbedömning
  • Sårläkningshämmande faktorer
  • Sårsmärta, lidande
  • Omläggning av sår, sårvårdsmaterial
  • Planering och dokumentering

Omfattning: Kursen förverkligas genom 2 dagar med föreläsningar, case och diskussioner.

Målgrupp: Kursen riktar sig till vårdpersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med sår.

Ytterligare information fås av

Birgitta Källberg, utbildare vid YA!
tfn 050 - 343 30 69 /

Birgitta är primärskötare, sjukskötare och magister i hälsovetenskaper (HVM), hon har en mångårig arbetserfarenhet inom sårvård samt har även fördjupat sig i sårvård via arbetspraktik på en sårpoliklinik.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

tisdag, 20 maj 2014

suomeksi 30hineenglish 30h