Serveringspass

Alkoholservering

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. För att få servera alkoholhaltiga drycker (vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker så som cider) behöver du ansöka om tillstånd från regionförvaltningsverket.

Ungdomar skall inte serveras alkoholhaltiga drycker. Gäster skall inte bli överberusade på krogen. På serveringsstället skall det finnas tillräckligt med personal för en effektiv övervakning .

Enstaka och obetydligs serveringsöverträdelser leder i allmänhet till anmärkning eller varning. Upprepade och allvarliga överträdelser leder till återkallande av tillståndet antingen permanent eller för viss tid.

Ordning på serveringsstället

Alkoholdrycker får enligt AL§24 1 mom. inte serveras:

  • till den som inte fyllt 18 år
  • till den som uppträder störande eller uppenbart är berusad; eller om
  • det finns anledning till att befara alkoholmissbruk

Serveringspass

Innehåll:

  • Alkoholärenden i restaurangverksamheten.
  • Yrkesmässiga krav som gäller serveringsställets ansvariga föreståndare, och den övriga personalen.
  • De nya yrkesmässiga kraven för ansvariga föreståndare och övrig personal ska utveckla och främja ansvarsfull verksamhet och iakttagande av alkohollagens bestämmelser i restaurangerna.

Omfattning: Kursen omfattar 3 timmar föreläsning, och 1 timme för själva testtillfället. Materialet Alkoholärenden i restaurangverksamheten finns på www.valvira.fi för instudering före testtillfället.

Målgrupp: Personer som ansvarar för servering av alkoholhaltiga drycker.

Ytterligare information fås av:

Gun-Britt Strandholm-Genberg, utbildare vid YA!
tfn 044-750 32 21,

Gun-Britt har mångårig arbetserfarenhet inom storköksbranschen och är utbildare inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen vid YA!

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h