Silverplatsen bestod

Silverplatsen bestod

Yrkesakademin i Österbotten är på silverplats bland de bästa yrkesutbildarna i landet också år 2016, enligt Undervisnings- och kulturministeriet. YA rankades även 2015 som den andra bästa i landet.

YA räknas som en av 48 stora yrkesutbildare och rankningen från ministeriet görs för att fastställa den resultatbaserade finansieringen för det kommande året. Placeringen innebär ett tillägg i enhetsprisfinansieringen för 2016.

suomeksi 30hineenglish 30h