Skogsägare och värmeföretagare

Målgrupp
Skogsägare och personer inom träenergisektorn

Målsättning
Projektets mål är att föra skola och arbetsliv närmare varandra och förstärka samarbetet med skogsbranschens organisationer. Projektet verkställs genom att erbjuda aktuella teman åt målgrupperna.

Finansiär:

ELY

Projektavslut: 31.12.10 Kontaktperson: Pernilla Kvist, 050 086 36 71,

suomeksi 30hineenglish 30h