Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Grundexamen inom skogsbranschen

Kompetensområdet för skogsbruk

Om du är intresserad av natur och miljö och vill arbeta ute i naturen, värdesätter självständigt arbete men med stort ansvar och tycker om kroppsarbete så är det här en utbildning för dig.

 

Ansökningens startdatum

Nonstop, kontakta utbildningens kontaktperson för mer information.


Utbildningens längd

  • 2 år

Undervisningstid

  • Dagtid

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning
  • Handledda studier
  • Självständiga studier

Undervisningsplats

  • Distansundervisning
  • Närundervisning

Examensavgift

  • 58 €

MÅLGRUPP

Personer som är intresserade av natur och miljö och som vill lära sig skogsbrukets basfärdigheter.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för skogsbruk ingår två obligatoriska examensdelar och tre valbara delar.

Obligatorisk del:
1. Skogsvård och drivning - gemensam för alla.

Därtill måste en av föjande delar väljas:
1. Produktion av skogsvårds- och drivningstjänster
2. Produktion av skogsnaturtjänster.

Dessutom skall tre av följande delar väljas:
1.Insamling och användning av skogsdata
2. Försäljning, underhåll och reparation av småmaskiner
3.Användning av skogstraktor
4.Förädling av träprodukter
5. Anskaffning av skogsenergi
6.Fällnings- och skötseltjänster för specialträd
7.Naturturism
8. Jaktturism
9. Fisketurism
10. Skogsvårdsarbeten
11.Företagsledning
12. Planering av företagsverksamhet
13. Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
14. Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du har avlagt grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet inom skogsbruk så behärskar du skogsbrukets grunder. Som skogsarbetare-skogsserviceproducent har du de färdigheter som krävs för att du skall kunna sköta skog och utföra manuella skogsarbeten. Du kan arbeta t.ex. inom skogsvård och drivning som anställd åt skogsvårdsförening, skogsindustrin, stat, kommun, stad eller bli egen företagare.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs elektroniska ansökan. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Pernilla Kvist, utbildningsplanerare, tfn 0500-863 671,

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h