Skogsmaskinsförare

Skogsmaskinsförare

GRUNDEXAMEN INOM SKOGSBRANSCHEN, SKOGSMASKINSFÖRARE

Kompetensområdet Körning av skogsmaskiner

Du som avlagt grundexamen inom skogsbranschen kan utföra arbeten inom skogsvård och drivning. Du kan förnya skogar och gallra trädbestånd enligt skogsvårdsanvisningar och -rekommendationer. Du behärskar maskinell drivning, du kan avverka och driva alla virkessorter på ett ekologiskt hållbart sätt.

 

Ansökningens startdatum

 • Nonstop, kontakta utbildningens kontaktperson för mer info!

Utbildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning

Utbildningskostnader

 • 58 €
  Matkostnader och eventuella utgifter för studiematerial och litteratur kan tillkomma.

MÅLGRUPP

Personer som är intresserade av stora maskiner och teknik, som har ett stort intresse för natur och miljö och som tycker om självständigt men ansvarsfullt arbete.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

I grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner ingår två obligatoriska examensdelar samt tre valfria delar.

Obligatoriska delar:
1. Skogsvård och drivning
2. Underhåll av skogsmaskiner och lastbilar.

Därtill måste en av följande delar väljas:
1. Maskinell avverkning
2. Virkestransporter med bil
3. Maskinella skogsförbättringsarbeten eller
4. Närtransport av virke.

Dessutom ska två av följande delar väljas:
1. Användning av skogstraktor
2. Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen
3. Användning av skogsförbättringsmaskin
4. Användning av skogsmaskin
5. Användning av maskin för drivning av energivirke
6. Maskinell drivning
7. Förädling av energivirke
8. Drift, skötsel och underhåll av en värmeanläggning
9. Torvproduktion
10. Odling med kort omloppstid
11. Planering av företagsverksamhet
12. Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
13. Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Då du har avlagt grundexamen behärskar du de övergripande färdigheter som krävs inom branschen. Du kan arbeta vid t.ex. maskinföretag, inom skogsindustrin, åt skogsvårdsförening, stat, kommun, stad eller som egen företagare.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dig som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Vasa, Österbotten

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs elektroniska ansökan. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen. Länk

Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Pernilla Kvist, utbildningsplanerare, tfn 0500-863 671,

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h