Småföretagscoachen

Målgrupp
Utbildare och personal på YA! som arbetar med företagar- och företagsutbildning och -utveckling. Micro- och småföretag.

Målsättning

  • Sammanställa microföretagens behov och deras problem med att tillgodogöra sig kompetensutvecklingstjänster.
  • Skapa och testa en funktion som svarar mot microföretagens behov av utbildnings- och kompetensutvecklingstjänster.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Partner:

Österbottens Företagarförening, Dynamo, Vasek, Concordia

Projektstart: 06.09.10 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Björn Brännbacka, 044 750 32 94,

suomeksi 30hineenglish 30h