Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825

 

Projektets mål är att göra upp och pilotera verksamhetsmodeller för övergångsfaser som baserar sig på lokalt, regionalt och nationellt samarbete mellan utbildningsanordnare i Svenskfinland. I utvecklingsarbetet kommer vi att utnyttja och vidareutveckla nationella tjänster inom temat. De centrala åtgärderna består av gemensamma tillvägagångssätt för att informera, handleda och styra personer vidare; elever och studerande i övergången från ett utbildningsstadium till nästa och studerande i val av studieväg. De utvecklade modellerna strävar till att utveckla arbetssättet för att individanpassa utbildningen; identifiering av kompetens som inhämtats tidigare och som en del av flexibla och individuella studier, implementering av tidigare gjorda modeller och tjänster som stödjer sysselsättningen, placeringen och genomförandet av fortsatta studier.

Målgrupp:
  • Utbildnings-, utvecklings-, studiebyrå-, rådgivnings-, stöd- och handledningspersonal, skolornas ledning, kvalitetspersonal samt experter som främjar livslångt lärande.
Startdatum:
  • 01.08.16
Slutdatum:
  • 31.07.19
Finansiär:
  • Utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel från NTM-centralen i Norra Österbotten och med medel från Svenska Kulturfonden.
Partner:
  • Arcada, Inveon, Novia, Optima, Prakticum, och Vamia
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, tfn +358 (0)50 336 8280,
Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825 Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825 Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825

Uppdaterad: tisdag, 25 april 2017

suomeksi 30hineenglish 30h