Snickare

Snickare

Grundexamen inom träbranschen, snickare

 Med en fristående grundexamen inom träbranschen har du omfattande kunskaper och färdigheter som snickare. Du lär dig att planera produkter, att tillverka produkterna på rätt sätt genom grundlig kännedom om material och maskiner. Allt med det senaste inom tekniken. YA erbjuder en del- eller helexamen beroende på antalet sökande, och sökandes behov av en helexamen eller endast kompletterande examensdelar.

Ansökningens startdatum

 • 01.02.2017

Anmälningens slutdatum

 • 15.08.2017

Utbildningens startdatum

 • 20.08.2017

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 • Veckslutsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

58€

 Examensgrunder, snickeri

MÅLGRUPP

Du som är intresserad av av inredningssnickeri och möbel tillverkning och du som är intresserad av att jobba inom träbranschen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Med en fristående grundexamen inom träbranschen får du omfattande kunskaper och färdigheter som snickare. Du lär dig att planera produkter, att tillverka produkterna på rätt sätt genom grundlig kännedom om material och maskiner och allt med det senaste inom tekniken. Företagande och kundinriktad tillverkning ingår.

I grundexamen ingår:
Obligatoriska examensdelar:

- Material och tillverkningsteknik
- Kundbaserad tillverkning

Valbara examensdelar (4-5 st. väljs)
- Tillverkning av produkter i massivt trä
- Tillverkning av skivprodukter
- Monteringsarbete + Montering av inredningar
- Tillverkning av dörrar
- Tillverkning av fönster
- Inredningssnickeriarbete
- Restaurering och träreparation
- Tillverkning inom snickeribranschen

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Många inspirerande utmaningar inom träområdet gör att jobbalternativen för snickaren är varierande. Behovet av den noggrannhet som inredningssnickaren behärskar är eftertraktat inom snickeri- och bygginredningsbranschen. Du kan även jobba med tillverkning och montering av fasta inredningar som till exempel köksinredningar. Många snickare placerar sig också inom båtinredningsbranschen. Till snickarens kunnande hör också tillverkning av möbler, fönster, dörrar och trappor. Arbetssäkerhet, heta arbeten och första hjälp ingår i utbildningen. Examen kan kompletteras med yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom området eller inom närliggande branscher. Examen ger behörighet till vidarestudier på yrkeshögskola eller högskola.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

YA har ett nära samarbete med nejdens företag inom snickeriområdet.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

YA erbjuder en del- eller helexamen beroende på antalet sökande, och sökandes behov av en helexamen eller endast kompletterande examensdelar. I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov.

STUDIEORT

 • Campus Kungsgården, Gamla Vasa

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en e-ansökningsblankett. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dig till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR

Gösta Småros, lektor, utbildare 050 516 6849

 

 

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h