SÖFUK/Fastighetsskötare

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn, Centralförvaltning och servicetjänster söker
Fastighetsskötare
i tillsvidare arbetsavtalsförhållande från 1.10.2017 med en prövotid om sex månader. Placeringsorten är Yrkesakademins enhet i Närpes. Anställningsvillkor och lön enligt TS-avtalet. Arbetstiden är 38,75 h/vecka.
Till fastighetsskötsel uppgifterna hör sedvanlig fastighets-
skötsel omfattande inom- och utomhusarbeten samt service av fastighetens tekniska utrustning.
Yrkesexamen för fastighetsskötare eller annan lämplig exa-men och erfarenhet av fastighetsskötsel förutsetts.
Mera information under tjänstetid:
Fastighetschef Henrik Ahlskog, 050-441 02 91
Ansökan: Bör vara oss tillhanda senast 25.08.2017 kl. 15.00. Ansökan sänds till Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Henrik Ahlskog, Kungsgårdsv. 30 A, 65380 VASA eller .
Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

suomeksi 30hineenglish 30h