Specialyrkesexamen - en utmaning för utbildarna inom massöryrket (EHYT) Erikoisammattitutkinto - hierojakouluttajien yhteistyöhaaste (EHYT)

Målsättning

Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande inom specialyrkesexamen för massör

Målsättningen med projektet är att utveckla nationellt material för examenstillfällen inom specialyrkesexamen för massör samt stärka nätverket och samarbetet mellan aktörerna inom området i Finland

Projektet avser att

  • på nationell nivå ge förslag på metoder och material för påvisande av specialyrkeskunnande under examenstillfällen för avläggande av specialyrkesexamen för massör och därmed säkra kvaliteten inom examensprocessen
  • möjliggöra att det framöver finns specialyrkeskunniga massörer som kan fungera som bedömare inom det fristående examenssystemet
  • stärka nätverk över språkgränserna av utbildningsorganisationer och av yrkesverksamma inom rehabiliterings- och massörområdet i Finland

Konkreta resultat vi vill uppnå med projektet

  • Examensarrangörer och bedömare får i och med detta projekt ökad kunskap, metoder och verktyg för att förverkliga examenstillfällen och säkerställa kvaliteten inom det fristående examenssystemet.
  • Examinanderna får redskap som betjänar dem och som möjliggör att de kan uppvisa sitt specialyrkeskunnande på bästa möjliga sätt och även framöver själva kunna fungera som bedömare.
  • Eftersom projektet förverkligas genom samarbete utvidgas och stärks nätverket av aktörer i Finland inom området och medvetenheten om hur man kan utveckla verksamheten tillsammans ökar.
  • Genom att utveckla metoder och material för påvisande av specialyrkeskunnande som garanterar att kriterierna i examensgrunderna uppfylls möjliggörs även en bättre vård, omsorg och rehabilitering för patienterna/klienterna i samhället.

Projektrapport

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Partner:

TYA-Oppilaitokset, Luksia, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto, Koulutettujen hierojien liitto ry., Examenskommissionenerna för massör 8098 och massör 8215

Projektstart: 01.09.09 Projektavslut: 31.12.10 Kontaktperson: Elisabet Björk-Norrgård (fd Borgar) avdelningschef, 050 336 8281,

suomeksi 30hineenglish 30h