Specialyrkesexamen för dietkock

Specialyrkesexamen för dietkock

Dietkocken arbetar yrkeskunnigt, självständigt och ansvarsfullt. De tar i sitt arbete hänsyn till kundgruppen och dess näringsterapeutiska specialbehov samt arbetsplatsens ekonomiska mål och kvalitetsmål. De tillreder maträtter och måltider som baserar sig på kunders specialdieter och etisk övertygelse.

 

Utbildningen ordnas enligt arbetsmarknadens behov och vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A. En del av utbildningen förläggs till en utbildningsplattform

 

Artikel:

Årets vuxenstuderande vill se till individens behov

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016
  Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 528 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta med och utveckla specialkost, arbeta som ledande dietkock i olika typer av kosthåll och fungera som rådgivare både för kunder och arbetskamrater.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Specialyrkesexamen för dietkock består av en obligatorisk examensdel och två valbara examensdelar. En av de valbara examensdelarna ska vara någon av delarna 2-4. Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

Obligatorisk examensdel

1. Genomförande av specialdieter i ett professionellt kök

Valbara examensdelar varav du väljer två

2. Genomförande av specialdieter för barn i daghems- och skolåldern
3. Genomförande av specialdieter för äldre
4. Genomförande av näringsterapi
5. Utveckling av specialdietprodukter och – tjänster

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt specialyrkesexamen för dietkock kan du arbeta i olika slag av tillredningskök som producerar kost- och måltidsservice. Du kan arbeta som ledande dietkock i olika typer av kosthåll och du kan fungera som rådgivare både för kunder och arbetskamrater. Dietkocken behärskar de olika formerna av specialkost i sin verksamhetsmiljö, kan skaffa sig behövlig information om nya dieter och arbetar effektivt och tryggt också i brådskande situationer och under stress. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier. 

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

Specialyrkesexamen är den högsta examensnivån inom systemet med fristående yrkesexamen. För att delta i dietkockutbildningen bör du ha grundexamen (kockutbildning) och arbetserfarenhet från restaurang- eller storhushållsbranschen.

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

 

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt arbetsmarknadens behov och vid enheten i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Carola Sjödahl, tfn 050-338 86 86 eller

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion
Plats för urvalsprov: Vasa / Österbotten

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h