Specialyrkesexamen för farmarmästare

Specialyrkesexamen för farmarmästare

Specialyrkesexamen är den högsta examensnivån inom systemet med fristående examina. En farmamästare har mångsidig yrkesskicklighet och färdigheter att driva ett företag. För att delta i farmarmästarutbildningen bör du ha grundexamen eller lång och gedigen erfarenhet av pälsdjursuppfödning.

 

Ansökningens startdatum

 • Nonstop ansökan, kontakta utbildningens kontaktperson

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 400 €

MÅLGRUPP

En farmarmästare arbetar oftast som självständig företagare. För att delta i farmarmästarutbildningen bör du ha grundexamen (eller motsvarande utbildning inom branschen) eller lång och gedigen erfarenhet av pälsdjursuppfödning. Utbildningen uppfyller kraven för startstöd och generationsväxling.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Specialyrkesexamen för farmarmästare består av fem examensdelar av vilka följande är obligatoriska:

 1. Optimering av utfodringen
 2. Främjande av djurens välbefinnande
 3. Utveckling av pälsdjursproduktionen
 4. Att fungera som förman

  valfria examensdelar - en väljs
 5. Företagsverksamhet och marknadsföring 
 6. Företagsamhet

 

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Farmarmästarna fungerar som pälsdjursfarmare på egna gårdar, som anställda arbetsledare eller som sakkunniga vid bland annat foderberedning och gradering eller som seminörer. Farmarmästarnas sakkunskap kan även utnyttjas i olika ombudsmannauppgifter och som handledare för studeranden inom branschen.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med näringslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och näringslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskratsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen hålls vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa. Studietiden är ca 1,5 år. Studierna omfattar totalt ca 35 närstudiedagar. Vid planering av tidpunkterna för närstudiedagarna tas i första hand hänsyn till arbetsrytmen på farmen under de olika perioderna.

ANSÖKAN

Ansökan sker via en e-ansökan på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Tfn 050-407 00 58 eller

Uppdaterat:

onsdag, 28 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h