Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

 

 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 528 €

 

Examensgrunderna

 

MÅLGRUPP

Specialyrkesexamen är den högsta examensnivån inom systemet med fristående yrkesexamen. För att delta i föreståndarutbildningen bör du ha grundexamen (kockutbildning) och arbetserfarenhet från restaurang- eller storhushållsbranschen.

 UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen består av obligatoriska och valfria examensdelar. Hela examen förutsätter att tre obligatoriska och en valfri examensdel avläggs med godkända resultat.

Obligatoriska examensdelar

1.Ledning av dagliga aktiviteter
2.Chefsarbete
3.Skötsel av kund- och intressentrelationer

Valfria examensdelar (varav du väljer minst en):

4.Att fungera som arbetsplatshandledare och bedömare
5.Genomförande av ett utvecklingsprojekt
6.Ledning av en arbetsenhet som präglas av mångfald
7.Examensdel från yrkesexamen för företagare
8.En examensdel från en annan specialyrkesexamen

  

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen kan du arbeta som arbetsledare i olika typer av kök.

SAMARBETE MED ANDRA AKÖTRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

Specialyrkesexamen är den högsta examensnivån inom systemet med fristående yrkesexamen. För att delta i föreståndarutbildningen bör du ha grundexamen (kockutbildning) och arbetserfarenhet från restaurang- eller storhushållsbranschen.

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt arbetsmarknadens behov och vid enheten i Vasa Kungsgårdsvägen 30 A
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR:

Utbildare Carola Sjödahl, tfn 050-338 86 86 eller

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h